Curriculum Vitae

PR. LECT. DRD. STĂNCIULESCU ALEXANDRU

1. Nume: Stănciulescu

2. Prenume: Alexandru

3. Pseudonim: Alexandru Stănciulescu-Bârda; Al.Stănciulescu-Bârda , Al.S.- B; A. Dunăreancu

4. Data naşterii: 23 febr. 1953

5. Părinţii: Stănciulescu Nicolae, Stănciulescu Maria(născută Pârvănescu), ţărani agricultori

6. Locul naşterii: sat Bârda(Pitulaşi), com.Malovăţ, jud.Mehedinţi

7. Studii:

Şcoala elementară din satul Bârda(1960 – 1964);

Şcoala generală din com. Malovăţ(1964 – 1968);

•Seminarul Teologic din Craiova(1968 – 1973);

•Facultatea de Teologie din Bucureşti(1973 – 1977);

•Licenţiat în teologie cu teza Contribuţia clerului oltean la Răscoala din 1907, la Institutul Teologic universitar din Bucureşti, în 1977;

•Liceul Teoretic „Traian” din Tr. Severin(curs f.f.)(1973 – 1978);

•Cursuri de doctorat în Teologie la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti(1977-1978) şi Facultatea de Teologie de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa(2004-2005). Urmează susţinerea tezei de doctorat cu titlul : Stat şi Biserică în Banat în perioada 1780 – 1918, în lumina unei arhive inedite;

•Facultatea de Drept a Universităţii ,,Spiru Haret” din Bucureşti(student în anul I/2006);

•Facultatea de drept a Universităţii ,,Ovidius” din Constanţa (masterand/2006);

•Modul pedagogic la Universitatea de Vest din Timişoara(2000-2001);

•Definitivat în învăţământ la Universitatea „Al.I.Cuza” din Craiova (2003).

8. Situaţia socială:

•Căsătorit la 15 sept.1974. Soţia, Emilia-Dorina, născută Turculeanu, originară din Lugoj, jud. Timiş, absolventă a Facultăţii de Medicină din Timişoara, medic de familie, coordonator de medicină generală în Malovăţ;

•Copii: Sebastian(n. 17.05.1985), student la Facultatea de Drepta Universităţii ,,Spiru Haret” din Bucureşti; Cristian(n. 17.08.1987), student la Facultatea de Teologie a Universităţii ,,Al.I.Cuza” din Craiova;

•Hirotonit diacon(mai 1976) şi preot(febr. 1977).

9. Funcţii:

•Diacon la catedrala mitropolitană din Craiova (1976 – 1977);

•Redactor la Revista „Mitropolia Olteniei” din Craiova(1976 – 1977);

•Preot paroh la Gruia, jud. Mehedinţi(1977-1978);

•Preot paroh la Bâlvăneştii de Sus, jud. Mehedinţi (1978 – 1979);

•Preot paroh la Malovăţ(din 1979 până în prezent);

•Profesor de Religie la Şcoala Generală din Malovăţ, jud. Mehedinţi (1990 – 1999);

•Profesor de Religie la Liceul Pedagogic „Şt.Odobleja” din Tr.Severin(1999 – 2000);

•Profesor de Religie la Colegiul Naţional Economic „Th.Costescu” din Tr. Severin(2000 – 2003; 2004 până în prezent);

•Profesor de Religie la Liceul Agricol din Halânga jud. Mehedinţi(2003-2004);

•Lector de Drept Canonic la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” din Craiova din 2005.

10. Debutul:

•1972, în revista „Mitropolia Olteniei” din Craiova, cu poezia Odă Coşunei;

•1989, cu volumul de proză scrută Zidina(Craiova, Ed. Scrisul Românesc), preşedintele juriului fiind Marin Sorescu.

11. Colaborări la reviste: cca. 1000 articole şi studii în publicaţii precum:

•„Mitropolia Olteniei”(Craiova),

•„Biserica Ortodoxă Română” (Bucureşti),

•„Hierasus”(Botoşani),

• „Anuarul Institutului de istorie „A. D.Xenopol”(Iaşi),

• „Anuarul Institutului de Istorie din Cluj”,

• „Viitorul”(Tr.Severin),

•„Datina”(Tr.Severin),

• „Radical” (Tr. Severin),

• „Adolescentul”(Tr.Severin),

• „Cuget Românesc”(Bârda),

•„Balkan Studies”(Tesalonic-Grecia),

•„Revista Arhivelor”(Bucureşti),

•„Magazin istoric”(Bucureşti),

•„Mărturie Ortodoxă”(Haga- Olanda),

•„Candela”(Stokholm – Suedia),

• „Lumină lină/ Gracious light” (New-York – U.S.A.),

•„Proverbium”(Vermont – U.S.A.),

•„Iosif Vulcan”(Sydney- Australia),

•„Mitropolia Banatului”(Timişoara),

•„Altarul Banatului”(Timişoara),

•„Mitropolia Moldovei şi Sucevei”(Iaşi),

•„Mitropolia Ardealului”(Sibiu),

•„Telegraful român” (Sibiu),

•„Crai nou”(Suceava),

•„Dor de dor”(Dor Mărunt – Călăraşi),

•„Adevărul de Arad”(Arad),

•„Graiul Maramureşului”(Baia –Mare),

•„Credinţa Ortodoxă”(Bacău)

•„Luminătorul”(Chişinău- R.Moldova),

•Alte publicaţii din România,Italia, Germania, Danemarca, Spania, N. Zeelandă, Australia, S.U.A.

12. Colaborări la volume colective: articole şi studii în volume precum:

•Mehedinţi-Istorie şi Cultură(Tr.Severin, 1979);

•Mehedinţi–Cultură şi Civilizaţie(Tr.Severin,2 vol.,1980 – 1983);

•Voice of Morality (Karachi- Pakistan);

•Clipa(Deva, 2000);

•Cuvinte pentru urmaşi(Bucureşti, 2005);

13. Volume personale:

•Anton Pann(1976);

•G.Călinescu(1979);

•Coloana Infinitului(1982);

•Coloana Infinită(1987);

•Zidina(1989);

•Proverbe şi expresii religioase, 3 vol.(1991- 1992);

•Războiul crucilor(1993);

•Mânăstirea profanată(1994);

•Inima mamei(1995, 2oo2);

•Cămaşa fericirii(1995);

•Chipuri şi icoane(1995);

•N.Iorga. Concepţia istorică(1995), prefaţă de Acad. Ştefan Pascu;

•Coşuleţul cu flori(1997);

•Călăuză biblică(1997);

•Lumini şi umbre(1998);

•Istoria clipei(1999);

•Nevoia de Dumnezeu(2000);

•Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română”(1874 – 1994)(2000-2003), 3 volume;

•Momente şi schiţe(2000);

•Povestea vorbelor de duh(2003);

•Studii şi documente privind Istoria României, vol.I, Banatul(2003);

•Scrisoare pastorală, vol.I(2004);

•Piscuri şi prăpăstii(2005),

•De la daci la Meşterul Manole(2005);

•Vechea legislaţie bisericească bănăţeană(2005);

•Justiţia şi proverbul românesc(2005);

•Unitate naţională. De la gând la faptă(2006);

•Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română”(1874 – 2004), 2006, 3 volume;

•Drept canonic(2006);

•Scrisoare pastorală, vol.II (2006);

14. Editări şi reeditări de volume ale altor autori:

•Gh.Paschia, Buna – cuviinţă creştină;

•Id., Dicţionarul bunei-cuviinţe creştine;

•Id.,Epitafuri;

•D.Bălaşa,Vechi lăcaşuri de cult de pe pământul Olteniei;

•Id., De la Zalmoxe la Iisus Hristos;

•C. Negreanu, Istoria proverbului românesc;

•G.Kirileanu, Viaţa Sfântului Ştefan cel Mare;

•I. Dură,Românii şi Athosul;

•P.Ciuhandu, Creştinismul la români;

•T.Kempis,Urmarea lui Hristos;

•I. Sfetcu, Predici;

•Sf. Antonie cel Mare, Înrudirea cu Dumnezeu;

•Evagrie Ponticul,Vorbirea cu Dumnezeu;

•Ioan Casian, Cuvinte ziditoare;

•Lucia Mocioalcă, Amintiri şi întâmplări;

•Id.,Povestiri de ieri, de azi şi culori;

•Id., Imagini,

•I.Ionescu, Icoane de sfinţi slăviţi din Ţara Românească;

•Id., Pagini de cultură veche creştină românească;

•Id., Începuturile creştinismului românesc;

•Id., Permanenţe culturale şi creştine româneşti;

•P.Rătundeanu – Ferghete, Colinde din Transilvania, 3 vol.;

•Grigore Maerean, Chemări la Domnul, 5 vol.;

•Mica Biblie;

•Catehism creştin-ortodox;

•Iisus Hristos. Documente secrete;

•Proloage, 2 vol.;

•Olga Dobrescu, Psalmii în versuri etc.

•Nifon Criveanu, Cugetări;

•Carte de Rugăciuni;

•I. Miclău(Australia), Teatru;

•Id., Poezii alese, 2 vol.;

•Id., Scrieri în proză;

•Melania Caragioiu (Canada), P ovestiri pentru copii;

15. Volume în curs de apariţie sau în pregătire:

•Studii şi documente privind Istoria României, vol.II. Banatul;

•Bibliografia Revistei „Studii Teologice”(1929 – 2004);

•Cuvioasa Teofana Basarab(relaţii româno-bulgare în sec. XIV);

•Contribuţii privind dezvoltarea Dreptului Canonic la români;

•Stat şi Biserică în Banat(1780-1918), în lumina unei arhive inedite(Teză de doctorat);

•O arhivă bănăţeană inedită;

•Elegie pentru mama;

•Coloana Infinitului, 2 vol.;

•Martirul(Amintiri inedite despre N.Iorga) ş.a.

•Nifon Criveanu, Cugetări despre viaţă;

•Nunta din Transilvania

16. Referinţe critice a avut de-a lungul timpului de la:

• Şerban Cioculescu;

•N. Steinhardt;

•Antonie Plămădeală;

•Vasile Vetişanu;

•Al.Zub;

•Ştefan Pascu;

•Gh.Bulgăr;

•Mihai Rădulescu;

•Al.Ciorănescu(Spania);

•Wolfgang Mieder(S.U.A.);

•I.Ionescu;

•I.Şerban-Drincea;

•Th.Damian(S.U.A.);

•I. Miclău(Australia);

•Artur Silvestri

17. Dicţionare şi enciclopedii, în care îi este inclusă fişa biobibliografică:

•M.Păcurariu,Dicţionarul teologilor români(2 ediţii, 1996, 2003);

•Dicţionarul Teologilor(Rompres, 1998);

•Dicţionarul Internaţional de Biografii(Cambridge, Anglia, 5 ediţii, 2000-2005);

•I. Datcu, Dicţionarul etnografilor români(vol. III, 2002);

•Dicţionarul enciclopedic al Judeţului Mehedinţi(2004);

•Dicţionarul scriitorilor olteni(2004).

•Virgiliu Tătaru, Dicţionarul personalităţilor mehedinţene, vol. I, Craiova, Editura MIM,2006, p. 53-55.

18. Iniţiative culturale:

•Editarea revistei „Cuget Românesc”(1991 – 1992);

•Înfiinţarea Editurii „Cuget Românesc”(1991- până în prezent), în cadrul căreia a publicat peste 100 titluri de cărţi şi broşuri;

•Înfiinţarea Editurii Parohiei Malovăţ(1994 – până în prezent), în cadrul căreia a publicat aproape 100 titluri de cărţi şi broşuri;

•Difuzare de carte religioasă, istorică , literară etc. în sistemul „cartea prin poştă” în ţară şi în state din Europa, America, Australia şi Asia.

19. Realizări pastorale:

•Reparaţii capitale la bisericile din Gruia, Bâlvăneşti, Pârlagele, Bârda şi mai cu seamă la Malovăţ;

•Editarea Micii Biblii şi donarea a câte unui exemplar fiecărei familii din Parohia Malovăţ în 2004;

•Editarea Catehismului creştin-ortodox şi donarea a câte unui exemplar fiecărei familii din Parohia Malovăţ în 2005;

•Editarea Cărţii de rugăciuni şi donarea a câte unui exemplar fiecărei familii din Parohia Malovăţ în 2006-2007;

•Editarea publicaţiei „Scrisoare pastorală” şi trimiterea ei , în mod gratuit, fiecărei familii din Parohia Malovăţ, din două în două săptămâni;

•Donarea a câte două pâini tuturor participanţilor la slujbele oficiate la bisericile din satele Malovăţ şi Bârda, cât şi bătrânilor şi bolnavilor din cele două sate(în ultimii ani s-au donat anual între 8000 şi 10000 pâini). Copiilor participanţi la slujbe li se mai donează în plus dulciuri , reviste , cărţi etc.;

•Acordarea de ajutoare în bani şi materiale enoriaşilor din parohie , care au dificultăţi economice, boli incurabile, situaţii deosebite;

•Oficierea tuturor serviciilor religioase în mod gratuit.

20. Premii şi distincţii:

•Premiul revistei „Iosif Vulcan” din Sydney(Australia), pentru volumul Inima mamei(2002);

•Titlul de „Om al anului” în 2000 şi 2001 , acordat de către Institutul Internaţional de Biografii din Cambridge(Anglia);

•Premiul pentru activitatea editorială din partea Asociaţiei Române pentru Patrimoniu(2005).

21. Adresa actuală: Loc. Bârda jud.Mehedinţi, România sau Căsuţa Poştală nr.l , Of. Poştal nr. 1 , Tr. Severin, România. Telefon : 0724.99.80.86 sau e-mail: stanciulescubarda@yahoo.com

01.06.2007

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: